CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT D’IMATGES

  A TOTA VEU SCP és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament:

  Finalitats i legitimació del tractament: enregistrament d’imatges i vídeos per gestionar el bon desenvolupament de les activitats del Responsable del tractament per fer publicitat (per consentiment de l’interessat, art. 6.1.a GDPR). En cap cas es publicarà el nom de l’Interessat.

  Criteris de conservació de les dades: Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimat de les dades o la seva destrucció total.

  Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers sense el seu consentiment, tret que sigui obligació legal. L’Interessat pot autoritzar o no el tractament tot marcant la casella corresponent de SÍ (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents categories de destinataris:

  Drets que té l’Interessat: retirar el consentiment en qualsevol moment. Accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i limitació o oposició al tractament. Presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

  Dades de contacte per exercir els seus drets:
  A TOTA VEU SCP
  Riera d’Horta, 52 08027 Barcelona
  info@atotaveu.cat

  L’Interessat o el seu representant legal consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:

  Nom i cognoms , amb NIF representant legal de , amb NIF

  Consento